Tag: , , ,

Vương Âu nói về quan điểm tình yêu

Trong chương trình “We are in love”, Minh Đạo và Vương Âu ngồi trên thảo nguyên Hô Luân Bối Nhĩ cùng nói lên tiếng lòng của...